IELTS

IELTS (International English Language Testing System) Sınavı, İngilizcenin kullanıldığı ülkelerde çalışmak veya eğitim almak isteyen kişilerin İngilizce dil yeterliliklerini ölçmek ve değerlendirmek amacıyla yapılan uluslararası bir sınavdır.
IELTS, dört dil becerisini (dinleme, okuma, yazma ve konuşma) ölçen bir sınavdır. Her bir beceri ayrı ayrı değerlendirilir. Bu notların ortalaması genel sınav notunu oluşturur. Her beceri için 1-9 arasında bir puan verilir. 4 becerinin puan ortalaması alınarak IETS skoru 9 üzerinden hesaplanır.
Academic ve General olmak üzere 2 tür IELTS sınavı bulunmaktadır. Akademik IELTS İngilizce konuşulan ülkelerde eğitim almak isteyen kişiler için uygulanmaktadır. Genel IELTS ise İngilizce konuşulan ülkelerde çalışmak amacıyla başvuru yapmak isteyenler veya aynı ülkelere göçmen olarak başvuruda bulunmak isteyenler için uygulanmaktadır.
Academic ve General IELTS sınavlarında Dinleme ve Konuşma bölümleri ortaktır. Farklılık sadece Okuma ve Yazma bölümlerindedir. Academic IELTS sınavında “Okuma” bölümünde daha çok eğitimle ilgili akademik konular bulunurken General IELTS’te genel konulara yer verilir.

IELTS NEREDE KULLANILIR?

ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Yeni Zelanda ve İrlanda dahil olmak üzere pek çok ülkede eğitim görmek ve iş başvurusunda bulunmak için IELTS sonucu talep edilmektedir. Dünyadaki pek çok profesyonel kurum, göçmenlik büroları ve diğer hükümet kurumları IELTS notu ister. 140 ülkede 10.000 den fazla kurum IELTS Sınavını tanır.
Avustralya, Kanada ya da Yeni Zelanda gibi İngilizce konuşulan ülkelere göçmenlik başvurularında dil şartı olarak IELTS istenmektedir.
Ülkemizde üst düzey üniversiteler öğrencileri hazırlık sınıfından muaf tutmak için IELTS sınav sonucu geçerli kabul etmektedir.
Ayrıca ülkemizde özel sektörde birçok kuruluş iş başvurularında (THY pilot alımı, bankacılık vb.) dil yeterliliği için IELTS sınav sonucunu talep etmektedir.

Nasıl Hazırlanıyoruz?
IELTS sınav eğitimi kurumumuzda bire bir özel ders formatında ders verilmektedir.
IELTS dersi alacak öğrencinin en az B1, normal olarak B2 seviyesinde olması gerekir.
İlk olarak ders talebinde bulunan öğrencinin “Akademik IELTS” mi, ya da “Genel IETS” mi talep ettiği belirlenir.
IELTS ders talebinde bulunan öğrenciye, dersin hocası tarafından dört beceriyi içeren kapsamlı bir seviye tespit sınavı yapılır.
Seviye tespit sınavı sonrasında öğrencinin seviyesi yeterli düzeyde ise, ders gün ve saatlerinin planlaması öğretmen ve öğrenci tarafından birlikte yapılır.
Eğer öğrencinin seviyesi beklenenden daha düşük çıkarsa, IELTS çalışmasına başlamadan önce eksik alanlarda tamamlama dersleri planlanır. Eksik konular tamamlandıktan sonra IELTS eğitimine geçilir.
Gerekli tüm ders materyaller kurs tarafından karşılanır.
IELTS kursu alacak öğrencinin kurs dışı çalışmalarını yapabilmesi için orta seviyede bir kişisel bilgisayara sahip olması beklenmektedir.